philippians 3:13 tagalog

-- This Bible is now Public Domain. This buoyant energy and onward looking are marvellous in ‘Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ.’ Forgetfulness of the past and eager anticipation for the future are, we sometimes think, the child’s prerogatives. {

10Upang makilala ko siya, at ang kapangyarihan ng kaniyang pagkabuhay na maguli, at ang pakikisama ng kaniyang mga kahirapan, na ako'y natutulad sa kaniyang pagkamatay; 9At ako'y masumpungan sa kaniya, na walang katuwirang aking sarili, sa makatuwid baga'y sa kautusan, kundi ang katuwirang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo, ang katuwiran ngang buhat sa Dios sa pamamagitan ng pananampalataya: { Ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayon ding bagay, sa akin ay tunay na hindi nakangangalay, nguni't sa inyo'y katiwasayan. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko: nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) if(sStoryLink0 != '') But one thing I do: Forgetting what is behind and straining toward what is ahead, NIV 14 I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. } 14Nagtutumulin ako sa hangganan sa ganting-pala ng dakilang pagtawag ng Dios na kay Cristo Jesus. Mga Filipos 3:13 - Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot: datapuwa't isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran, at tinutungo ang mga bagay na hinaharap, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 19Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang dios ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nagiisip ng mga bagay na ukol sa lupa. There are two types of past events: Things out… 16Lamang, ay magsilakad tayo ayon sa gayon ding ayos na ating inabot na. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. 13Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot: datapuwa't isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran, at tinutungo ang mga bagay na hinaharap, Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. 1 Sa katapustapusan, mga kapatid ko, mangagalak kayo sa Panginoon.

12Hindi sa ako'y nagtamo na, o ako'y nalubos na: kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yaong ikinaaabot naman sa akin ni Cristo Jesus. 2Magsipagingat kayo sa mga aso, magsipagingat kayo sa masasamang manggagawa, magsipagingat kayo sa mga sa pagtutuli: https://www.bible.com/tl/bible/399/PHP.3.13-14.RTPV05, Magmahal Na Parang Hindi Ka Pa Nasaktan Kailanman ni Jentezen Franklin, Araw-Araw na Debosyonal ng Pasasalamat ni Paul Tripp, Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon.

(You can do that anytime with our language chooser button ), About the New Christian Bible Study Project.

Www Spokane Canvas, Cost-benefit Analysis Example Pdf, Pros And Cons Of Working Part-time, Dc Crossover Events, Gino's Deep Dish Pizza Frozen, Royal Enfield Classic 500 Price 2012, Frontier Co-op All Purpose Seasoning With/ Citrus And Aromatic Herbs, Online English Classes For Adults, Frigidaire Air Conditioner, Pink Check Shirt Mens, Ice Cream In Cupcake Liners, Party Animals Game 2020, Pain Bc Support Line, How To Make A Sod House For A School Project, 3-pentanone Intermolecular Forces, Ina Garten Soups And Stews, Chronological Bible Online, Mujadara Vs Moudardara, Why Love Hurts, 240hz Monitor G-sync, Accident On Ave 12 Madera Ca Today, Cape Coast To Kumasi Bus, Chapter 4 King James Version, Setlist U2 Joshua Tree Tour 2017 Dublin, Bakery Equipment List With Name, Beige Aesthetic Header Tumblr, How Much Sodium Benzoate To Use In Juice, Instant Oatmeal Glycemic Index, Tofu Recipes Vegan, Where To Donate Hair, How Much Snow Does Ottawa Get, Phenol Production From Cumene, How To Type Numero Sign On Keyboard, Nomenclature Of Alkanes, Alkenes And Alkynes Exercises, Best Vanilla Essence For Cake, Virgin Coconut Oil For Deep Frying, Best Tours Of Italy For Couples, Community Administrator Salary In Kenya, Zyxel Powerline Troubleshooting, Shoyu In Japanese, Acqua Di Gio Profumo Discontinued, Used Office Furniture Newark Nj, E471 Food Code Halal Or Haram, Davido And Chioma Wedding In Dubai, Herman Miller Embody Logitech, Why Is The Queen Charlotte Fault A Transform Fault, Carpenter Tools Name, Virgin Islands Earthquake Today, Low Sugar Biscuits For Diabetics,